Browse Our Dictionary
O

overcharging

com,econ རིན་གོང་འཕར་ལེན། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་ཐོན་རྫས་ཀྱི་རིན་ཐང་ངམ་ཞབས་ཞུའི་རིན་འབབ་ངོ་མ་ལས་ལྷག་པའི་དངུལ་འབབ་སྤྲོད་དགོས་ཚུལ།