Browse Our Dictionary
O

oxidation

འཚོ་རླུང་སྡེབ་སྦྱོར། = སྲོག་འཛིན་རླུང་དང་སྡེབ་སྦྱོར་གྱིས་རྐྱེན་པས། ཁམས་རྫས་ནང་གི་རྡུལ་ཕྲན་ཞིག་གི་གློག་རྡུལ་ཤོར་བ་དང་མཚུངས་པར་སྡེབ་ནུས་འཕར་བའི་རྣམ་འགྱུར།