Browse Our Dictionary
P

pageant

སྔར་སྲོལ་འཁྲབ་སྟོན། = གཏམ་རྒྱུད་དམ་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་དོན་རྐྱེན་ཞིག་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་པའི་ལྟད་མོའི་ཚན་པ་ཞིག