Browse Our Dictionary
P

parallel lines

མཉམ་འགྲོ་ཐིག ཐད་གཤིབ་ཐིག = སྙོམས་ངོས་ཤིག་སྟེང་ཡོད་པའི་ཐིག་ཐ་དད་གཉིས་དབར་བར་ཐག་རིང་ཐུང་གཅིག་མཚུངས་འགྲོ་བ་ལ་ཟེར།