Browse Our Dictionary
P

parenchyma

རྒྱོང་ཕུང་སྙི་མོ། = འཚར་ལོངས་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ནུས་པ་ལྡན་ཞིང་། ཕྱི་སྐོགས་སྲབ་པའི་འཚོ་ཕུང་ལས་གྲུབ་པའི་རྩི་ཤིང་གི་ཕུང་གྲུབ།