Browse Our Dictionary
P

parody

དགོད་བྲོའི་ལད་ཟློས། = དགོད་བྲོ་སློང་ཕྱིར་རྩོམ་པ་པོ་དང་འཁྲབ་སྟོན་པ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་བྱེད་སྟངས་སམ། ལུགས་སྲོལ་ཞིག་ལ་རྐང་འཛུགས་ནས་སྒྲོ་བཏགས་ཏེ་ལད་ཟློས་བྱེད་ལུགས་ཤིག