Browse Our Dictionary
P

patriot

རྒྱལ་གཅེས་པ། = རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བརྩེ་དུང་དང་ཤ་ཞེན་ཆེ་ཞིང༌། དེ་ཉིད་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཁེ་ཕན་གྱི་དོན་དུ་རང་ནུས་གང་ཡོད་འདོན་མཁན་གྱི་གང་ཟག