Browse Our Dictionary
P

patriotism

རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས། རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས། = རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་འདུ་ཤེས།