Browse Our Dictionary
P

payroll

༡། ཕོགས་གཞུང༌། = ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གིས་མི་རེ་ངོ་རེར་སྤྲད་རྒྱུའི་དངུལ་འབབ་སྟོན་པའི་ལས་བྱེད་པའི་ཐོ་གཞུང༌། ༢། གླ་ཕོགས་སྡོམ་གྲོན། = ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གིས་སྤྲད་པའི་གླ་ཕོགས་ཀྱི་སྡོམ་འབོར།