Browse Our Dictionary
P

payslip

ཕོགས་ཐོབ་སྤྲོད་འཛིན། =ཕོགས་འབབ་ནས་ཉེན་སྲུང་དང་ཁྲལ་དོད་བསྡུས་ཏེ་ཐོབ་བྱའི་ཕོགས་འབབ་ཇི་སྤྲད་གསལ་བའི་ལས་མིར་སྤྲོད་པའི་ཡིག་ཆུང་ཞིག