Browse Our Dictionary
P

pedophilia

༡། བྱིས་པར་ཆགས་སྲེད། = ལོ་ཆུང་བྱིས་པར་འཁྲིག་པ་སྤྱོད་འདོད་ཀྱི་བསམ་པ། ༢། བྱིས་པར་འཁྲིག་སྤྱོད་ནག་ཉེས། = བྱིས་པར་འཁྲིག་པ་སྤྱོད་པའི་ནག་ཉེས།