Browse Our Dictionary
P

performing arts

ཟློས་གར། =རོལ་མོ་དཀྲོལ་རྒྱུ་དང་། ཞབས་བྲོ་འཁྲབ་རྒྱུ། གཏམ་བརྗོད་འཁྲབ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་སྤྲོ་སྣང་གི་སྒྱུ་རྩལ།