Browse Our Dictionary
P

permanent marker

གཏན་སྨྱུག = དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་གཏན་དུ་གནས་པའི་ཡི་གེ་བཀོད་ཆེད་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་རྟགས་རྒྱག་བྱེད་ཀྱི་སྨྱུ་གུའི་རིགས་ཤིག