Browse Our Dictionary
P

personal explanation

སྒེར་གྱི་འགྲེལ་བརྗོད།= དཀའ་རྙོག་གང་ཞིག་ཞི་འཇམ་ཡོང་རྒྱུ་དང་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་གསལ་བཤད།