Browse Our Dictionary
P

petrol

རྡོ་སྣུམ། པེ་ཊོལ། = ནང་འབར་འཕྲུལ་འཁོར་ལ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པ་དང་། རྡོ་སྣུམ་གར་མ་ནས་རླངས་འཚག་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་འབར་སླའི་བུད་རྫས་ཤིག