Browse Our Dictionary
P

petrolatum

རྡོ་སྣུམ་ཕིག་ཕིག = རྡོ་སྣུམ་ལས་བྱུང་བའི་ཞག་རྫས་ཕིག་ཕིག་འདྲ་བ་སྐམ་མིན་རློན་མིན་གྱི་ཡང་རླུང་དང་ནག་རྫས་གཉིས་འདྲེས་པ་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག འདི་བྱུག་སྨན་དང་ཀོ་བར་སྣུམ་ཞག་འདོན་པ་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད།