Browse Our Dictionary
P

phial

ཤེལ་དམ་ཆུང་ངུ་། སྨན་བླུག་ཤེལ་དམ།= སྨན་དང་སྨན་གྱི་མཚོན་དཔེ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྤྱོད་རྒྱུའི་ཤེལ་ལས་གྲུབ་པའི་སྒོར་དབྱིབས་ཅན་གྱི་དམ་བེ་ཆུང་ངུ་ཞིག