Browse Our Dictionary
P

photomultiplier

འོད་སྤེལ་ཡོ་ཆས། = རླངས་རྫས་སོགས་ཕྱིར་བཏོན་ཟིན་པའི་སྟོང་སངས་ཅན་གྱི་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག་སྟེ། འདི་ནི་ཁྱབ་ཤུགས་དམའ་བའི་གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་མིག་ལ་སྣང་བའི་འོད་གློག་རྒྱུན་དུ་ནུས་ཤུགས་སྤོར་བྱེད་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།