Browse Our Dictionary
P

piston crown

སྲུབ་ཏོག = སྲུབ་མདའ་ཡིས་རླུང་དང་བུད་རྫས་འདྲེས་མར་མེ་ཚག་མཆེད་སྐབས་སུ་བཟོས་པའི་གནོན་ཤུགས་རྣམས་རིམ་བཞིན་སྲུབ་གཟེར་དང་། སྦྲེལ་མདའ། ཀེམ་མདའ་ལ་སྤོ་བར་བྱེད་པའི་སྲུབ་མདའི་ཁེབས་གཅོད་ཅིག