Browse Our Dictionary
P

piston skirt

སྲུབ་ཤམ། = ཀེམ་མདས་སྣུན་ཤུགས་སྐྲུན་པའི་སྒོ་ནས་སི་ལེན་ཌར་ནང་ངོས་ལ་འཕྲད་དེ། འཐིམ་པར་བྱེད་པའི་འགོག་རྟེན་དང་གདུབ་ཀྱི་གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་སྲུབ་མདའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན།