Browse Our Dictionary
P

pixel

པིག་ཚེག = འོད་ཀྱི་ཟེར་ཐིག་ཕྲ་མོ་ཞིག་སྟེ། འདི་ནི་ཀམ་པུ་ཊར་རམ་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་ཡོལ་བའི་སྟེང་གི་སྣང་བརྙན་གྲུབ་བྱེད་ཀྱི་གཞི་རྩའི་རྩི་གཞི་ཡིན།