Browse Our Dictionary
P

planetarium

རྒྱུ་སྐར་འགྲེམས་ཁང༌། = གཞུ་དབྱིབས་འདྲ་བའི་ཐོག་པང་ཅན་གྱི་ཁང་པའི་ནང་གཟའ་སྐར་སོགས་ཀྱི་བགྲོད་ཚུལ་འཕྲུལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས་སྟོན་ས།