Browse Our Dictionary
P

podcasting

དྲྭ་འབེབ་རྒྱང་སྲིང་། = གྲངས་འཛིན་སྒྲ་འཇུག་བྱས་པའི་རླུང་འཕྲིན་ལས་རིམ་གང་ཞིག་དྲྭ་རྒྱའི་སྟེང་ནས་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པ་བཟོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ།