Browse Our Dictionary
P

police force

ཉེན་རྟོག་དཔུང་སྡེ། =གྲོང་སྡེ་དང་། རྫོང་། རྒྱལ་ཁབ་བཅས་སུ་སྲུང་སྐྱོབ་འགན་ཁུར་ཞུས་པའི་ཉེན་རྟོག་དཔོན་པོའི་འཆར་སྒྲིག་དཔུང་སྡེ།