Browse Our Dictionary
P

political asylum

སྲིད་དོན་སྐྱབས་བཅོལ། ཆབ་སྲིད་སྐྱབས་བཅོལ། = ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཉེན་ཚབས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་བཞག་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་སྲིད་གཞུང་ཞིག་གིས་སྤྲོད་པའི་སྲུང་སྐྱོབ།