Browse Our Dictionary
P

porcupine

གཟུགས་མོ། ཟེ་མོང་། =ལུས་ཀྱི་རྒྱབ་ངོས་དང་གཞོགས་གཉིས་སུ་བྱ་སྒྲོའི་དབྱིབས་ཅན་གྱི་ཆ་ཤས་རྣོན་པོ་དུ་མ་ལྡན་པའི་དུད་འགྲོ་ཞིག