Browse Our Dictionary
P

pornography

ཆགས་སྲེད་བསྟན་བཅོས། = འདོད་ཆགས་སློང་བར་དམིགས་ཏེ་དམར་ཧྲེང་དང་། ཆགས་སྤྱོད་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་དང་སྤྱོད་ཚུལ་སྟོན་པ་ལས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་རིན་ཐང་མི་ལྡན་པའི་གློག་བརྙན་དང་དཔེ་དེབ། བརྙན་དེབ་སོགས་ཀྱི་རིགས།