Browse Our Dictionary
P

positivism

དངོས་དཔང་རིང་ལུགས། =བསམ་བློའི་འཆར་སྣང་དང་རིག་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཚན་རིག་གི་ལམ་ནས་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་དོན་དངོས་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་ལྟ་གྲུབ་ཅིག