Browse Our Dictionary
P

post office box

སྦྲག་སྒམ། =གང་ཟག་སྒེར་གྱི་འཕྲིན་ཡིག་གང་ཞིག་ལེན་དུ་མ་ཡོང་བར་དུ་ཉར་ཚགས་བྱེད་སའི་སྦྲག་ཁང་ནང་གི་སྒམ་ཆུང་ཨང་གྲངས་བཀོད་པ་ཞིག