Browse Our Dictionary
P

power bank

གློག་མཛོད། གློག་ནུས་གསོག་མཛོད། = ཀམ་པུ་ཊར་དང་། ལག་ཐོགས་ཁ་པར་སོགས་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་རིགས་ལ་གློག་རྫས་ཀྱི་ནུས་པ་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་པའི་སྟབས་བདེ་གློག་གསོག་ཆས་ཤིག