Browse Our Dictionary
P

power brake

ནུས་འགོག = སྲུབ་མདའི་སྟེང་དུ་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་པ་བརྒྱུད་འགོག་གི་སི་ལེན་ཌར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་མོ་ཊའི་འགོག་ཅིག