Browse Our Dictionary
P

preen

༡། མཆུས་བྱིལ། = འདབ་ཆགས་རིགས་ཀྱི་མཆུ་ཏོས་གཤོག་སྒྲོ་སྙོམ་པོའམ་གཙང་བཟོ་བྱེད་པ། ༢། མཛེས་སྤྲས། = རང་ཉིད་གཞན་གྱི་སྣང་ངོར་མཛེས་པོ་མཐོང་ཆེད་དུས་ཚོད་རིང་པོར་གཏོང་བ།