Browse Our Dictionary
P

presiding officer

གཙོ་སྐྱོང་བ།= འོས་བསྡུའི་ཚོགས་ཆུང་དང་འདྲ་བའི་ཚོགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཚོགས་འདུ་སོགས་གཙོ་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་གྱི་གོ་གནས་མཐོ་ཤོས་ཡོད་མཁན་གྱི་མི་སྣ།