Browse Our Dictionary
P

price controls

གོང་ཚད་སྟངས་འཛིན། = རིན་ཐང་འཕར་བའི་སྐབས་སུ་དངོས་ཟོག་དང་ལས་རིགས་སོགས་ཀྱི་གོང་ཚད་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའི་སྲིད་གཞུང་གི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི།