Browse Our Dictionary
P

producer

བཟོ་སྐྲུན་པ། = གློག་བརྙན་དང་དུས་ཆེན་སྐབས་ཀྱི་འཁྲབ་སྟོན། དེ་མིན་ལྟད་མོའི་ལས་དོན་རིགས་ཀྱི་བཟོ་སྐྲུན་ཐད་དངུལ་གྲོན་དང་ལས་བྱེད། གཞན་ཡང་སྒྱུ་རྩལ་མིན་པའི་རྣམ་པའི་རིགས་ལ་དོ་དམ་བྱེད་མཁན།