Browse Our Dictionary
P

profile picture

ངོ་སྤྲོད་འདྲ་པར། =སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་ཚོས་རང་ཉིད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་བྱ་སའི་ནང་དུ་བཞག་པའི་པར་རིས།