Browse Our Dictionary
P

programmer

༡། compt.sc མཉེན་ཆས་འཆར་འགོད་པ། = དམིགས་བསལ་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་ཡོ་བྱད་བཀོད་འཆར་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག ༢། telecom ལས་རིམ་གོ་སྒྲིག་པ། = རླུང་འཕྲིན་དང༌། བརྙན་འཕྲིན་ལྟ་བུའི་ལས་རིམ་རེའུ་མིག་གོ་སྒྲིག་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག