Browse Our Dictionary
P

propane

པོར་པེན། = རྡོ་སྣུམ་ལས་བྱུང་བའི་ཁ་དོག་བྲལ་ཞིང་ལྗིད་ཆེ་བའི་རྫས་ཤིག དེ་རླུང་གཟུགས་དང། འབུད་རྫས། འཁྱགས་རྫས་སོགས་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད།