Browse Our Dictionary
P

proportion

སྡུར་ཕྲེང་། = འབོར་བཞིའི་འབྲལ་བ་སྟེ། འབོར་དང་པོ་གཉིས་ཀྱི་སྡུར་དང་ལྷག་མ་གཉིས་ཀྱི་སྡུར་གཉིས་གཅིག་པ་ཡིན་ན་འབོར་བཞི་པོ་དེས་སྡུར་ཕྲེང་གྲུབ་བོ།