Browse Our Dictionary
P

prorogation

ལྷན་ཚོགས་མཚམས་འཇོག =ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་རྩ་གྲོལ་མ་གཏོང་བའི་སྒོ་ནས་སམ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དུས་ལས་རིམ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་ཚུལ།