Browse Our Dictionary
P

prosthetics

med,edu ཚབ་བྱེད་སྨན་དཔྱད་རིག་པ། = ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སམ། ཡན་ལག་བཅོས་མའི་བཟོ་བཀོད་དང་བཟོ་སྐྲུན། བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྨན་དཔྱད་ཀྱི་ཡན་ལག