Browse Our Dictionary
P

public administration

སྤྱི་དམངས་འཛིན་སྐྱོང་།= སྲིད་གཞུང་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཚུལ་དང་། མི་དམངས་ལ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་མཁན་གྱི་སྲི་ཞུ་བ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་སློབ་ཁྲིད་རྩ་འཛིན་དུ་བསླབ་པའི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་དོན་གྱི་སློབ་ཚན།