Browse Our Dictionary
P

public relations officer

མང་ཚོགས་འབྲེལ་མཐུད་པ། =ཚོགས་པ་གང་ཞིག་དང་མི་མང་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ཡར་རྒྱས་དང་། ཚོགས་པའི་མཚན་མཐོང་ལ་རྒྱ་གོང་སྤེལ་གཏང་རྒྱུའི་ལས་འགན་ཡོད་པའི་ལས་སྣེ་བ།