Browse Our Dictionary
Q

QR code

གསང་བའི་དྲྭ་མིག = ཁ་པར་སྤྱོད་པ་པོར་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་གྱི་རིགས་ཤིག་གིས་ཅ་དངོས་གང་ཞིག་གི་སྟེང་དཔར་བསྐྲུན་བྱས་པའི་དཀར་ནག་གྲུ་བཞིའི་དཔེ་རིས་ཅན་ཞིག