Browse Our Dictionary
Q

qualitative research

སྤུས་ཚད་ཉམས་ཞིབ། = སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས་པའི་ཐད་རང་ཉིད་ཀྱི་སེམས་ཁུར་དང༌། བསམ་བློའི་འཁྱེར་སོ། གཤིས་སྤྱོད་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲོམ་རའི་ཞིབ་འཇུག