Browse Our Dictionary
Q

quantum theory of radiation

འགྱེད་འཕྲོའི་ཀོན་ཊམ་རྣམ་གཞག = ཀོན་ཊམ་འགུལ་ཤུགས་རིག་པ་སྤྱད་དེ། རྡུལ་ཕྲན་མ་ལག་གིས་འཕྲོ་གཏོང་བྱས་པའི་གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོའི་འོད་རྡུལ་རྣམས་འཕྲོ་གཏོང་དང་། འཇིབ་འཐེན་བྱེད་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པའི་རིག་པ།