Browse Our Dictionary
Q

quilling

ཁུའི་ལིང་སྒྱུ་རྩལ། =ཤོག་བུའི་བཟོ་དབྱིབས་འདྲ་མིན་གཅོད་གཏུབ་བྱས་པ་ཕན་ཚུན་སྒྲིལ་སྦྱོར་གྱིས་མཛེས་བཀོད་རྣམ་ཅན་དུ་བཟོ་བའི་སྒྱུ་རྩལ་ཞིག