Browse Our Dictionary
R

ransom

༡། བླུ་རིན། = འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པའི་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་པར་དགོས་འདུན་བཏོན་པའི་དངུལ་འབོར་ཞིག ༢། རིན་གྱིས་བླུ་བ། = འཇིགས་སྐུལ་གྱི་འོག་མིའམ་དངོས་པོ་གང་དངུལ་རིན་གྱིས་སླར་ཉོ་བའམ་བརྗེ་ལེན་བྱེད་པ།