Browse Our Dictionary
R

ransomware

བླུ་བྱེད་མཉེན་ཆས། = དངུལ་མ་སྤྲད་བར་དུ་ཀམ་པུ་ཊར་བཀོལ་སྤྱོད་བཀག་འགོག་བྱ་ཆེད་དུ་བཟོ་འགོད་བྱས་པའི་མཉེན་ཆས་ཀྱི་རིགས་ཤིག