Browse Our Dictionary
R

ratio

math བསྡུར་ཚད། = དངོས་པོ་གཉིས་ཀྱི་བོངས་ཚད་ཆེ་ཆུང་ངམ་གྲངས་འབོར་མང་ཉུང་སོགས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་འཇོག་གིས་མཚུངས་བསྡུར་བྱེད་པའི་བར་ཁྱད་ཀྱི་ཚད།